Komunikat ZUS

„Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie – wszystkie szczegóły na stronie www.zus.pl – link:  https://www.zus.pl/-/do-30-grudnia-2022-r.-ka%C5%BCdy-p%C5%82atnik-sk%C5%82adek-powinien-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-profil-na-pue-zus-1?redirect=%2F

PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej”.

X JUBILEUSZOWY HUBERTUS W GULINIE

W dniu 15 października 2022 roku w stadninie koni „Carino” w Gulinie odbył się X Jubileuszowy Hubertus. Spotkaniu 33 jeźdźców z różnych części kraju, zaproszonym gościom oraz mieszkańcom gminy, patronował św. Hubert. Oprócz tradycyjnej gonitwy za lisem uczestnicy wydarzenia prezentowali biegi i pokazy kawaleryjskie oraz historyczną inscenizację potyczki żołnierskiej. Pogoń za lisem odbyła się w dwóch kategoriach wiekowych a zwycięzcy otrzymali nagrody i pamiątkowe puchary. Wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników jeździectwa, dla uczestników oraz gości przygotowano huczną biesiadę.

Czytaj dalej X JUBILEUSZOWY HUBERTUS W GULINIE

ZGŁASZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA OPAŁ (węgiel, miał i eko-groszek)

W związku z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.10.2022 roku dotyczącym podania liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla w oparciu o  projekt ustawy regulującej dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Zakrzew o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny, miał i eko-groszek, na najbliższy sezon grzewczy.

Powyższe dane pozwolą określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Zakrzew i przyczynią się do odpowiedniego zaplanowania działań w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla dla mieszkańców naszej Gminy.

Informacje dotyczące potrzeb w zakresie ilości węgla (z podaniem asortymentu, adresu gospodarstwa domowego) można zgłaszać w Urzędzie Gminy w Zakrzewie osobiście (Sekretariat. II piętro, p. 17), telefonicznie pod nr 48 6105122 wew. 24 lub e-mailem na adres: wegiel@zakrzew.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielisze ma już patrona!

14 października 2022 r. zapisał  się na kartach historii Gminy Zakrzew, jako niezwykły i bardzo ważny dzień dla całej społeczności. W tym dniu Szkoła Podstawowa w Bielisze otrzymała imię Teresy Grodzińskiej – polskiej sanitariuszki, która odznaczyła się bohaterską postawą i zginęła zamordowana podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920. Pośmiertnie została odznaczona Orderem Virtuti Militari.

Czytaj dalej Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielisze ma już patrona!

Informacja

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami na temat dystrybucji jodku potasu, informujemy i uspakajamy, że wszelkie działania w tym zakresie mają charakter wyprzedzający i prewencyjny. W tej chwili na terenie kraju nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.

Czytaj dalej Informacja

Obchody 70-lecia OSP w Gulinie

24 września 2022 roku odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulinie. Uroczystość została połączona z oddaniem do użytkowania zmodernizowanej strażnicy. W budynku utworzono również nowy punkt przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci z pobliskich miejscowości oraz sala przeznaczona na zebrania i spotkania dla mieszkańców.

Czytaj dalej Obchody 70-lecia OSP w Gulinie