Konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zakrzew  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 rok”

Zarządzenie .doc

Zarządzenie .pdf