Informacja

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami na temat dystrybucji jodku potasu, informujemy i uspakajamy, że wszelkie działania w tym zakresie mają charakter wyprzedzający i prewencyjny. W tej chwili na terenie kraju nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.

Gmina Zakrzew – podobnie jak wszystkie samorządy w Polsce – otrzymała pulę tabletek jodku potasu na wypadek zagrożenia radiacyjnego. Decyzję o ich ewentualnym wydawaniu podejmie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do tego momentu punkty wydawania preparatu będą nieczynne.

W razie potrzeby tabletki będą rozdawane mieszkańcom gminy Zakrzew w zależności od miejsca zamieszkania zgodnie z podziałem, jak w tabeli poniżej.

Lp.Nazwa punktuAdresMiejscowości polegające pod punkt
1.SP ZOZ Zakrzew Zakrzew – Kolonia 12 26-652 Zakrzew – Gulin,
– Gulinek,
– Jaszowice,
– Jaszowice-Kolonia,
– Kozia Wola,
– Marianowice,
– Mleczków,
– Natalin,
– Podlesie Mleczkowskie,
– Zakrzew,
– Zakrzew-Kolonia,
– Zakrzewska Wola
2.PSP Dąbrówka PodłężnaDąbrówka Podłężna 29b 26-652 Zakrzew– Dąbrówka Nagórna
– Dąbrówka Podłężna
– Golędzin
– Gózdek
– Gustawów
– Janiszew
– Kolonia Piaski
– Kozinki
– Legęzów
– Nieczatów
– Sosnowica
– Taczów
– Wola Taczowska
3.PSP CerekiewCerekiew, ul. Wesoła 2 26-652 Zakrzew– Bielicha
– Cerekiew
– Milejowice
– Wacyn
– Zatopolice
– Zdziechów

WYKAZ GRUP WIEKOWYCH OBJĘTYCH PROFILAKTYKĄ WRAZ ZE SPOSOBEM PODAWANIA

  • Noworodki do 1 miesiąca życia, 12,5 mg – ¼ tabletki
  • Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, 25 mg – ½ tabletki
  • Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat, 50 mg – 1 tabletka
  • Dorośli, osoby w podeszłym wieku (do 60 lat) i dzieci w wieku powyżej 12 lat, 100 mg – 2 tabletki
  • Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek), 100 mg – 2 tabletki

W razie wątpliwości przed przyjęciem preparatu najlepiej zasięgnąć opinii swojego lekarza pierwszego kontaktu.

Należy pamiętać, że przyjmowanie tabletek jodku potasu na własną rękę  w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie radiacyjne, w żaden sposób nie chroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy radiacyjnej w przyszłości. Przyjmowanie jodku potasu w sytuacji, gdy nie występuje taka konieczność jest odradzane przez lekarzy i specjalistów, a także może prowadzić do powikłań  w przyszłości.

Prosimy o systematyczne zapoznawanie się z bieżącą sytuacją radiacyjną, a w przypadku uruchomienia procedury wydawania preparatów o stosowanie się do wskazówek i zaleceń ogłaszanych w ogólnopolskich, lokalnych mediach, stronie internetowej – www.zakrzew.pl  oraz w mediach społecznościowych.

Mieszkańców prosimy o zapoznanie się z załączoną BROSZURĄ INFORMACYJNĄ dotyczącą profilaktyki jodowej.

Ulotka informacyjna - profilaktyka jodowa
Ulotka informacyjna - profilaktyka jodowa