Obchody 70-lecia OSP w Gulinie

24 września 2022 roku odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulinie. Uroczystość została połączona z oddaniem do użytkowania zmodernizowanej strażnicy. W budynku utworzono również nowy punkt przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci z pobliskich miejscowości oraz sala przeznaczona na zebrania i spotkania dla mieszkańców.

Świętowanie rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą polową, sprawowaną przez proboszcza parafii Zakrzew – Ireneusza Koseckiego. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Zakrzew – Leszek Margas, Sekretarz Gminy Zakrzew – Bernadeta Domińczak, Skarbnik Gminy Zakrzew – Agnieszka Świątkowska oraz Radna Gminy Zakrzew – Halina Lewandowska. Ponadto dokonano wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla strażaków. Całość obchodów uświetniał występ orkiestry dętej ze Starej Błotnicy.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: st. bryg. Bartosz Musiał – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, bryg. Łukasz Szymański – p. o. Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, mł. bryg. Jacek Pytlak – Naczelnik Wydziału Operacyjnego, Zbigniew Gołąbek – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego, Paweł Tuzimek – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu, poczty sztandarowe i przedstawiciele wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zakrzew oraz mieszkańcy.