ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI – ODPADY KOMUNALNE

Urząd Gminy w Zakrzewie zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Zakrzew od dnia 1 czerwca 2018 roku wynosi:

    • Stawka miesięczna za 1 osobę za odbiór odpadów segregowanych: 8zł
    • Stawka miesięczna za 1 osobę za odbiór odpadów niesegregowanych: 16zł

Informacja dot. zwiedzania muzeów na terenie gminy Zakrzew

Chętnych do zwiedzania wraz z przewodnikiem Parku Historycznego
w Taczowie oraz Muzeum Pożarnictwa w Dąbrówce Podłężnej zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Konieczne jest wcześniejsze zarezerwowanie terminu wycieczki. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
tel. 48 326 04 64, e-mail: muzeumetosu@wp.pl
Zapisy na zwiedzanie ww. obiektów realizowane są także w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie, Zakrzew 43, 26-652 Zakrzew.