Bon energetyczny

Od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. będzie można składać wnioski o wypłatę bonu energetycznego. Wnioski przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie (budynek Urzędu Gminy Zakrzew pokój nr 2)

Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. jednorazowo. To świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w 2023 r. nie przekroczyły 2.500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj dalej Bon energetyczny

Plan Ogólny

Składanie wniosków do projektu planu ogólnego Gminy Zakrzew

W związku z podjęciem uchwały Nr LXVI/530/2024 z dnia 21 marca 2024 r. Rady Gminy w Zakrzewie w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Zakrzew, Wójt Gminy Zakrzew ogłasza o możliwości składania wniosków do sporządzanego projektu planu ogólnego.

Wnioski należy składać do dnia 30.08.2024 roku:

  • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, w siedzibie Urzędu Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew lub na adres Urzędu,
  • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej na adres: gmina@zakrzew.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrzynki podawczej: /1sb9k8g9j6/skrytka, na formularzu w formie dokumentu elektronicznego.
Czytaj dalej Plan Ogólny

Informacja dla mieszkańców

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE (SZAMBO)I PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW ORAZ OSADNIKI


             W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia do ewidencji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz podpisać umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Zakrzew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników i transportu nieczystości ciekłych.

Czytaj dalej Informacja dla mieszkańców

Nowy przebieg DW 740 z węzła „Radom Zachód” (gmina Zakrzew) na trasie S7 do Radomia

4 lipca została podpisana umowa pomiędzy MZDW, a Sweco Polska Sp. z o.o. której przedmiotem jest wykonanie prac koncepcyjnych związanych z nowym przebiegiem DW 740. Dokumentacja ma określić możliwy przebieg trzech wariantów drogi wraz z niezbędną infrastrukturą.
Więcej informacji: https://radioplus.com.pl/radom/76815-jest-umowa-na-koncepcje-nowego-przebiegu-dw-740-do-wezla-radom-zachod

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że od dnia 26 czerwca 2024 r. Punkt Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, czynny będzie w środy w godzinach 7:30 – 14:00 w pok. 11 (naprzeciwko banku).

 W przypadku nieobecności doradcy w Urzędzie Gminy wszelkie sprawy można załatwić w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.