Tymczasowe przeniesienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

Informujemy, że od dnia 29.04.2024r.do odwołania nastąpi tymczasowa zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Tymczasowa siedziba PSZOK-u będzie znajdowała się pod adresem:

Wacyn, ul. Przytycka 130, 26-601 Radom.

W przeniesionym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą obowiązywać dotychczasowe godziny pracy zgodnie z harmonogramem PSZOKU-u.

Czytaj dalej Tymczasowe przeniesienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

Uwaga mieszkańcy !!!

Informujemy, że na terenie Naszej Gminy coraz częściej porzucane są nielegalne odpady na działkach prywatnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązek ich uprzątnięcia spoczywa na właścicielu danego gruntu.

Wobec powyższego prosimy Państwa o czujność i zgłaszanie niepokojących sytuacji odpowiednim służbom.

KOMUNIKAT DO MIESZKAŃCÓW !!!

Nie ma pobłażania dla tych, którzy podrzucają swoje odpady w nasze okolice !!!

Apelujemy do mieszkańców, aby widząc takie sytuacje zgłaszali je na Policję.

Dbanie o czystość naszego środowiska jest naszą wspólną sprawą.

W dniach 16-17.04.2024r. został posprzątany teren w miejscowościach Kozinki -Dąbrówka  Nagórna, ul. Łąkowa. Następnego dnia  w tych samych miejscach pojawiły się nielegalnie porzucone odpady.

Czy warto sprzątać ?

Poniższe zdjęcia obrazują skalę problemu.

Bezpłatny transport na wybory 7 kwietnia 2024 roku

Wójt Gminy Zakrzew zgodnie z art.37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy zapewnia bezpłatny transport dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do i z lokali wyborczych według
załączonego poniżej rozkładu jazdy.

Rozkład jazdy

Konsultacja społeczne

Szanowni Państwo

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Partnerstwa Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (pełną informację wraz z załącznikami znajdziecie Państwo w zakładce AKTUALNOŚCI KONSULTACJE SPOŁECZNE na stronie http://stowarzyszenierof.pl/ ).  Konsultacje społeczne trwają od dnia 27.03.2024r do 30.04.2024r.

Czytaj dalej Konsultacja społeczne

Spotkanie informacyjne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03 04 2024 r. w godzinach od 10.30 do 12.00 w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie odbędzie się spotkanie informacyjne na temat problemów społecznych związanych ze starzeniem się lokalnych społeczności, wzrostem odsetka mieszkańców borykających się z niepełnosprawnością oraz rodzin nie radzących sobie z różnych względów z właściwą realizacją funkcji opiekuńczo wychowawczych (co skutkuje wzrostem zapotrzebowania na usługi z zakresu pieczy zastępczej).

Informacja