Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie ogłasza nabór na odpłatną/nieodpłatną praktykę absolwencką

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie ogłasza nabór na odpłatną/nieodpłatną praktykę absolwencką w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie oraz urzędach skarbowych województwa mazowieckiego i Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym, organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009, poz. 1052, dalej ustawa).

Ogłoszenie

Kwestionariusz

Klauzula

Uruchomiony dodatkowy kurs autobusowy

Wójt Gminy Zakrzew informuje, że od dnia 4 marca 2019 roku zostaje uruchomiony kurs komunikacji pasażerskiej w dni robocze o godzinie 22.30 na trasie Radom – Zakrzewska Wola. Trasa przejazdu obejmuje Radom (dworzec) ul. Traugutta – ul. Malczewskiego – ul. Wernera – ul. Okulickiego – droga wojewódzka nr 740 – Zakrzewska Wola (pętla autobusowa).
Wykonawcą kursu jest firma RAF-AL.

Obowiązek Mieszkańca – zgłoszenie rodzaju posiadanego zbiornika bezodpływowego (szambo) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Zakrzew informuje, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)  gmina ma ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Czytaj dalej Obowiązek Mieszkańca – zgłoszenie rodzaju posiadanego zbiornika bezodpływowego (szambo) i przydomowych oczyszczalni ścieków