Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dąbrówka Podłężna współfinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027

Zakupiony samochód przyczyni się do znacznego wzrostu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy poprzez możliwość udzielania im szybszej i bardziej skutecznej pomocy w przypadku pożarów, zdarzeń drogowych, usuwania skutków miejscowych zagrożeń lub innych zdarzeń losowych. Realizacja projektu wpłynie na poprawę  bezpieczeństwa w gminie Zakrzew zarówno mieszkańców, ich mienia jak i całego dziedzictwa przyrodniczego.

Dwa stojące bokiem pojazdy gaśniczo- ratunkowe w kolorze czerwonym z żółtymi paskami nad kołami z włączonymi światłami, napis obok Blisko 250mln zł wparcia dla jednostek straży pożarnej, w lewym górnym rogu #UEpomaga, pod spodem symbole Funduszy Europejskich dla Mazowsza flaga Rzeczpospolita Polska oraz flaga Unii  Europejskiej z napisem Dofinansowano przez Unię Europejską
Logotyp: Samochód współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "OPS-2023". 
Logotyp: Mazowsze Serce Polski

Umowa na rozbudowę drogi w Zakrzewie

Firma BUDROMOST STARACHOWICE Sp. z o.o. będzie wykonawcą rozbudowy drogi.

Wartość zadania 2 422 335,83 zł

Droga zyska jezdnię o szerokości 6m, chodnik o szerokości 2m, zieleniec rozdzielający drogę z chodnikiem 1,3m oraz nowe oświetlenie uliczne.

Światłowód Gmina Zakrzew

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi budowy sieci światłowodowej wyjaśniamy co następuje:

– budowa sieci światłowodowej nie jest realizowana z udziałem gminy, zatem nie mamy wpływu na jej przebieg,

– inwestorem  jest firma ENPROM, a wykonawcą robót firma  FIBEE.

W miejscowościach Bielicha, Milejowice, Wacyn inwestycję przejęła firma Światłowód-Inwestycje, realizacja w toku.

Jednocześnie informujemy, że Urząd  Gminy w Zakrzewie wielokrotnie interweniował w powyższej sprawie, jednak rozmowy nie przynosiły oczekiwanych rezultatów.

W związku z powyższym dnia 25.01.2024 roku zostało skierowane pismo do Ministerstwa Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ale do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi w sprawie.

W załączeniu:

– pisma do Centrum Projektów Polska Cyfrowa

– pisma do Ministerstwo Cyfryzacji

– pismo ENPROM

Pismo 1

Pismo 2

Pismo 3