Tymczasowe przeniesienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

Informujemy, że od dnia 29.04.2024r.do odwołania nastąpi tymczasowa zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Tymczasowa siedziba PSZOK-u będzie znajdowała się pod adresem:

Wacyn, ul. Przytycka 130, 26-601 Radom.

W przeniesionym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą obowiązywać dotychczasowe godziny pracy zgodnie z harmonogramem PSZOKU-u.

Do PSZOK-u nie będą tymczasowo przyjmowane:

– zużyte opony,

– metale, tworzywa sztuczne,

– odpady wielkogabarytowe,

– papier i tektura,

– szkło,

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– chemikalia,

– leki przeterminowane,

-opakowania wielomateriałowe.

Powyższa sytuacja ma związek z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
pod adresem Zakrzew 51A.

Prosimy o współpracę i wyrozumiałość.