Światłowód Milejowice, Bielicha, Wacyn

Informujemy, że Urząd Gminy w Zakrzewie nie realizuje w/w inwestycji. Z ustaleń z firmą Światłowód Inwestycje wynika, że rozpoczęły się prace związane z położeniem infrastruktury światłowodowej na terenie miejscowości Milejowice, Bielicha, Wacyn. Montaże odbywają się etapowo, o czym będziemy Państwa sukcesywnie informować. Nadmieniamy, że w przypadku gdy linia światłowodowa ma przebiegać nad działką lub działce potrzebna jest Państwa zgoda i podpisanie umowy Udostępnienia Nieruchomości z projektantami w terenie. Niepodpisanie takiej umowy może skutkować zablokowaniem inwestycji w danym rejonie i pozbawienie możliwości późniejszego przyłączenia do światłowodu swojej nieruchomości oraz sąsiadujących.

Czytaj dalej Światłowód Milejowice, Bielicha, Wacyn