Zasłużona emerytura

W dniu 26 stycznia 2024 r. Pani Joanna Płokita specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie po ponad 33 latach pracy na stanowisku zakończyła swoją pracę, w związku z przejściem na emeryturę.

Z okazji zakończenia pracy zawodowej życzymy dobrego zdrowia, szczęścia, dalszych sukcesów w życiu osobistym oraz wszelkiej pomyślności na kolejne lata życia na emeryturze, jednocześnie dziękując za poświęcenie i oddanie, lojalność oraz trud włożony w pracę na rzecz naszej Gminy.

Zdjęcie grupowe z pożegnania pracownika w związku z przejściem na emeryturę.

Przypominamy o obowiązku odśnieżania chodników

Zima na dobre zawitała na teren naszej gminy. Zgodnie z art. 61 pkt. 2 prawa budowlanego, przypominamy o obowiązku odśnieżania dachów przez zarządców obiektów. Zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości o obowiązku utrzymania czystości i porządku wokół posesji, w tym:

  • odśnieżania chodników,
  • usuwania błota pośniegowego.

Za niedopełnienie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, zgodnie z art. 117 Kodeksu Wykroczeń, grozi kara grzywny.