Zasłużona emerytura

W dniu 26 stycznia 2024 r. Pani Joanna Płokita specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie po ponad 33 latach pracy na stanowisku zakończyła swoją pracę, w związku z przejściem na emeryturę.

Z okazji zakończenia pracy zawodowej życzymy dobrego zdrowia, szczęścia, dalszych sukcesów w życiu osobistym oraz wszelkiej pomyślności na kolejne lata życia na emeryturze, jednocześnie dziękując za poświęcenie i oddanie, lojalność oraz trud włożony w pracę na rzecz naszej Gminy.

Zdjęcie grupowe z pożegnania pracownika w związku z przejściem na emeryturę.