LGD Razem dla Radomki ogłasza nabór wniosków w zakresie Rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. Wsparcie do 200 000,00 zł.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji na Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa. O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy którzy prowadzą działalność na terenie gmin: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

Czytaj dalej LGD Razem dla Radomki ogłasza nabór wniosków w zakresie Rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. Wsparcie do 200 000,00 zł.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Zakrzew. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Czytaj dalej Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych

Informuję, że stypendium Wójta Gminy Zakrzew w 2020 roku będzie przyznawane zgodnie z Uchwałą nr XXIII/132/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół zmienioną Uchwałą nr IX/76/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 czerwca 2019 r.

Czytaj dalej Stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych