Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Zakrzew. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Ogłoszenie

Oświadczenie

Oświadczenie o niekaralności

Zgłoszenie kandydata

Klauzula informacyjna