Uwaga mieszkańcy ! Bezpłatna zbiórka wyrobów zawierających azbest

Bezpłatna zbiórka wyrobów zawierających azbest

W związku z planowanym wystąpieniem przez Urząd Gminy w Zakrzewie do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dotacji na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Zakrzew informuję, że od 11.12.2017 r. do 29.12.2017 r. w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pok. 25, IIp. przyjmowane będą wnioski dotyczące zgłoszenia do odbioru i utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości na terenie gminy Zakrzew.

Czytaj dalej Uwaga mieszkańcy ! Bezpłatna zbiórka wyrobów zawierających azbest