Uwaga mieszkańcy ! Bezpłatna zbiórka wyrobów zawierających azbest

Bezpłatna zbiórka wyrobów zawierających azbest

W związku z planowanym wystąpieniem przez Urząd Gminy w Zakrzewie do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dotacji na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Zakrzew informuję, że od 11.12.2017 r. do 29.12.2017 r. w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pok. 25, IIp. przyjmowane będą wnioski dotyczące zgłoszenia do odbioru i utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości na terenie gminy Zakrzew.


O bezpłatny odbiór i utylizację ubiegać się mogą osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości z terenu gminy Zakrzew.
Składając wniosek należy dokładnie określić rodzaj wyrobu (np. płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa), ilość w m² lub Mg oraz wypełnić na miejscu w Urzędzie Gminy niezbędne załączniki.
Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pok. 25 oraz na stronie internetowej www.zakrzew.pl (do pobrania poniżej).

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 48 610 51 14

Wójt Gminy Zakrzew
Sławomir Białkowski

Pliki do pobrania:
https://zakrzew.pl/wniosek-o-odbior-i-utylizacje-azbestu/