Gminny Dzień Strażaka w Cerekwi

Ochotnicza Straż Pożarna w Cerekwi zorganizowała uroczystości z okazji Gminnego Dnia Strażaka. Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Cerekwi, po której odbył się uroczysty apel przed siedzibą OSP wraz z przekazaniem i poświęceniem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz przekazaniem proporca dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Cerekiew i wręczeniem odznaczeń dla zasłużonych druhów.

Czytaj dalej Gminny Dzień Strażaka w Cerekwi

Oferta na realizację zadania publicznego – Pozaszkolne zajęcia sportowe w Zakrzewie

W dniu 18.05.2023 roku do Urzędu Gminy w Zakrzewie wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pn. „Pozaszkolne zajęcia sportowe w Zakrzewie” złożona przez Gminny Klub Sportowy „Wulkan Zakrzew”.

Czytaj dalej Oferta na realizację zadania publicznego – Pozaszkolne zajęcia sportowe w Zakrzewie

Oferta na realizację zadania publicznego – „Bez nałogów przez życie”

W dniu 17.05.2023 roku do Urzędu Gminy w Zakrzewie wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pn. „Bez nałogów przez życie” złożona przez Stowarzyszenie „Zakrzewiaki”.

Czytaj dalej Oferta na realizację zadania publicznego – „Bez nałogów przez życie”

Program „Lokalny Animator Sportu”

To systemowe rozwiązanie, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, badminton).

Zajęcia sportowe są realizowane na boisku Orlik w Zakrzewie przez 2 animatorów sportu.

Miesięczne harmonogramy pracy animatorów umieszczane są na stronie Urzędu Gminy
w zakładce Lokalny Animator Sportu <<<link>>>.