Resortowy program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2024 realizowany przez Gminę Zakrzew

Gmina Zakrzew przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest kontynuacja poprzednich edycji tego Programu.

Czytaj dalej Resortowy program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2024 realizowany przez Gminę Zakrzew

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dąbrówka Podłężna dofinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027

Zakupiony samochód przyczyni się do znacznego wzrostu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy poprzez możliwość udzielania im szybszej i bardziej skutecznej pomocy w przypadku pożarów, zdarzeń drogowych, usuwania skutków miejscowych zagrożeń lub innych zdarzeń losowych. Realizacja projektu wpłynie na poprawę  bezpieczeństwa w gminie Zakrzew zarówno mieszkańców, ich mienia jak i całego dziedzictwa przyrodniczego.

Dwa stojące bokiem pojazdy gaśniczo- ratunkowe w kolorze czerwonym z żółtymi paskami nad kołami z włączonymi światłami, napis obok Blisko 250mln zł wparcia dla jednostek straży pożarnej, w lewym górnym rogu #UEpomaga, pod spodem symbole Funduszy Europejskich dla Mazowsza flaga Rzeczpospolita Polska oraz flaga Unii  Europejskiej z napisem Dofinansowano przez Unię Europejską

Umowa na rozbudowę drogi w Zakrzewie

Firma BUDROMOST STARACHOWICE Sp. z o.o. będzie wykonawcą rozbudowy drogi.

Wartość zadania 2 422 335,83 zł

Droga zyska jezdnię o szerokości 6m, chodnik o szerokości 2m, zieleniec rozdzielający drogę z chodnikiem 1,3m oraz nowe oświetlenie uliczne.

Światłowód Gmina Zakrzew

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi budowy sieci światłowodowej wyjaśniamy co następuje:

– budowa sieci światłowodowej nie jest realizowana z udziałem gminy, zatem nie mamy wpływu na jej przebieg,

– inwestorem  jest firma ENPROM, a wykonawcą robót firma  FIBEE.

W miejscowościach Bielicha, Milejowice, Wacyn inwestycję przejęła firma Światłowód-Inwestycje, realizacja w toku.

Jednocześnie informujemy, że Urząd  Gminy w Zakrzewie wielokrotnie interweniował w powyższej sprawie, jednak rozmowy nie przynosiły oczekiwanych rezultatów.

W związku z powyższym dnia 25.01.2024 roku zostało skierowane pismo do Ministerstwa Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ale do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi w sprawie.

W załączeniu:

– pisma do Centrum Projektów Polska Cyfrowa

– pisma do Ministerstwo Cyfryzacji

– pismo ENPROM

Pismo 1

Pismo 2

Pismo 3