Komunikat dotyczący pochodzenia węgla sprzedawanego przez Gminę Zakrzew

Informuję, że Gmina Zakrzew podpisała umowę z Polską Grupą Górniczą S.A. ul. Powstańców 30, 40-039  KATOWICE i odbiera węgiel bezpośrednio z kopalni  zgodnie z przedstawioną przez Polską Grupę Górniczą S.A.  ofertą tj:

  1. KWK Piast- Ziemowit ruch Piast – Orzech
  2. KWK ROW Ruch Chwałowice- Pieklorz Ekogroszek
  3. KWK Ruda Ruch Bielszowice- Orzech

Gmina sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po 2000 zł  ( w cenę wliczony jest zakup węgla z kopalni, transport bezpośrednio z kopalni do miejsca składowania tj. Wacyn ul. Przytycka 130, dystrybucja, wydawanie i transport do mieszkańców Gminy Zakrzew).  Informujemy, że zgodnie z art. 5 ust 3 ustawy z dnia 27 października 2022roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, do ceny o której mowa powyżej tj. 2000 zł , gmina nie miała obowiązku zapewnienia transportu węgla z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Jednak mając na uwadze dobro mieszkańców taki transport został uwzględniony w powyższej cenie.

                                                                                             Wójt Gminy Zakrzew
                                                                                                Leszek Margas

Certyfikat

Oświadczenie

Certyfikat

Oświadczenie

Wymieniłeś źródło ciepła na nowe? Pamiętaj! Masz obowiązek zgłosić to do Gminy!

Mieszkańcu Gminy Zakrzew!

Jeżeli w ostatnim czasie wymieniłeś swój piec/kocioł, lub inne źródło ciepła na nowe zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego, Pamiętaj, masz obowiązek zgłosić to do Gminy.

            Wypełnij poniższy formularz i przynieś, bądź prześlij go do Gminy, Referat Ochrony Środowiska.

Celem tworzenia programów ochrony powietrza jest poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) na obszarach, gdzie występują przekroczenia.

Deklaracja wymiany źródła ciepła

Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku

Czy zdajesz sobie sprawę, jakie konsekwencje dla zdrowia i środowiska niesie ze sobą spalanie odpadów, w tym m.in. plastików, w domowych piecach?

Czy wiesz, że jest to proceder niezgodny z prawem? Masz świadomość, że prawidłowa segregacja odpadów pozwala odzyskać z nich cenne surowce i oszczędzić zasoby naturalne? Zapraszamy do zapoznania się z materiałami Fundacji PlasticsEurope Polska, przygotowanymi w ramach kampanii pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”.

Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem, zadbajmy o siebie i nasze środowisko!

Czytaj dalej Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku

Ogłoszenie – azbest

Informuję mieszkańców Gminy Zakrzew, iż istnieje możliwość bezpłatnego odbioru z posesji i przekazania do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (załadunek, transport i utylizacja) w ramach realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zakrzew na lata 2009-2032”

         O udział w Programie w 2023 r. ubiegać się mogą osoby fizyczne, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami  nieruchomości z terenu gminy Zakrzew.

         Wnioski wraz z załącznikami należy składać do Urzędu Gminy w Zakrzewie (formularze do pobrania dostępne
w urzędzie lub na stronie internetowej urzędu).

         Środki na powyższy cel są ograniczone, zatem decyduje kolejność złożonych wniosków.

W razie pytań proszę o kontakt 48 610-51-14 wew. 29

Wieczór wigilijny w Gminie Zakrzew

W niedzielę 18 grudnia 2022 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie odbył się wieczór wigilijny dla mieszkańców gminy Zakrzew. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Zakrzew – Leszek  Margas,  Radni Gminy Zakrzew,  poseł na Sejm RP – Marek Suski oraz mieszkańcy i osoby związane z Urzędem i gminą Zakrzew.  Część artystyczną uświetnił występ dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Zakrzewiaki”. Wigilia w Zakrzewie to ukłon w stronę tradycji. Podzieliliśmy się opłatkiem, składając sobie życzenia i wspólnie śpiewaliśmy znane polskie kolędy.

Czytaj dalej Wieczór wigilijny w Gminie Zakrzew

Informacja – Powiatowy Lekarz Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu, informuje, że zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz.U. z 2022, poz. 768) nakazuje się zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Istnieje możliwość przekazania danych za pośrednictwem właściwego Sołtysa Wsi w terminie do 27.12.2022r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (48) 610 51 14 wew.29 lub Urzędzie Gminy pok.25.

Pismo przewodnie

Plakat

Apel