Wymieniłeś źródło ciepła na nowe? Pamiętaj! Masz obowiązek zgłosić to do Gminy!

Mieszkańcu Gminy Zakrzew!

Jeżeli w ostatnim czasie wymieniłeś swój piec/kocioł, lub inne źródło ciepła na nowe zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego, Pamiętaj, masz obowiązek zgłosić to do Gminy.

            Wypełnij poniższy formularz i przynieś, bądź prześlij go do Gminy, Referat Ochrony Środowiska.

Celem tworzenia programów ochrony powietrza jest poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) na obszarach, gdzie występują przekroczenia.

Deklaracja wymiany źródła ciepła