Informacja – Powiatowy Lekarz Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu, informuje, że zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz.U. z 2022, poz. 768) nakazuje się zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Istnieje możliwość przekazania danych za pośrednictwem właściwego Sołtysa Wsi w terminie do 27.12.2022r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (48) 610 51 14 wew.29 lub Urzędzie Gminy pok.25.

Pismo przewodnie

Plakat

Apel