Ogłoszenie – azbest

Informuję mieszkańców Gminy Zakrzew, iż istnieje możliwość bezpłatnego odbioru z posesji i przekazania do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (załadunek, transport i utylizacja) w ramach realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zakrzew na lata 2009-2032”

         O udział w Programie w 2023 r. ubiegać się mogą osoby fizyczne, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami  nieruchomości z terenu gminy Zakrzew.

         Wnioski wraz z załącznikami należy składać do Urzędu Gminy w Zakrzewie (formularze do pobrania dostępne
w urzędzie lub na stronie internetowej urzędu).

         Środki na powyższy cel są ograniczone, zatem decyduje kolejność złożonych wniosków.

W razie pytań proszę o kontakt 48 610-51-14 wew. 29