Informacja dotycząca dostawy węgla dla mieszkańców Gminy Zakrzew

Informuję, że od dnia 08.12.2022 roku Gmina Zakrzew rozpoczęła dostarczanie węgla do mieszkańców. Odpowiedzialny za dostarczanie węgla jest Pan Grzegorz Łupkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Transport Samochodowy Grzegorz Łupkowski Wacyn, ul. Przytycka 130, 26-600 Radom, który będzie ustalał z mieszkańcami telefonicznie termin dostawy.

UWAGA!!! wpłaty za węgiel należy dokonywać dopiero po uzyskaniu informacji telefonicznej o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez pracowników Urzędu Gminy Zakrzew na rachunek bankowy Gminy Zakrzew, Bank Spółdzielczy w Radomiu, Numer rachunku:  64 9147 0009 0021 6906 2004 0549

Płatności można dokonać przelewem, w banku lub na poczcie. W tytule przelewu należy wpisać „zakup węgla” oraz podać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy!!!

Przyłącz się do Szlachetnej Paczki!

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i darczyńców rodziny otrzymują wsparcie zgodnie z potrzebami a często są spełniane ich marzenia, bo tak niewiele trzeba, aby wywołać radość. Paczki trafiają do potrzebujących a celem akcji jest „mądra pomoc, czyli taka, która daje szansę na zmianę”.

Czytaj dalej Przyłącz się do Szlachetnej Paczki!