Rekrutacja do przedszkoli i klas I

Informuję, że rekrutacja do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się 26 lutego 2024 roku i odbędzie się w następujących terminach:

przedszkola

klasy I

Informacje na temat oferty placówki oraz formularze dokumentów rekrutacyjnych można uzyskać w przedszkolach i szkołach.

Informacje na temat procedur związanych z rekrutacją można uzyskać w przedszkolach i szkołach lub w Urzędzie Gminy – pod numerem telefonu 48 610 51 15, oswiata@zakrzew.pl

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego w Gulinie odbędzie się w terminach określonych dla przedszkoli.

Kryteria rekrutacji zostały określone w Uchwale nr XXXV/199/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 10 marca 2017 roku, Uchwale nr LII/305/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 lutego 2018 roku oraz Uchwale nr XVI/137/2020 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 stycznia 2020 roku.

Przypominam, że po opublikowaniu listy dzieci zakwalifikowanych rodzice są zobowiązani do złożenia w placówce oświadczenia o woli przyjęcia w terminie od 9 do 12 kwietnia. W przypadku niezłożenia oświadczenia dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego zostało zakwalifikowane.

Rekrutacja uzupełniająca do placówek wychowania przedszkolnego, które będą dysponować wolnymi miejscami, rozpocznie się 13 maja 2024 roku.

Uchwała Nr LII 305 2018

Uchwała Nr XVI 137 2020

Uchwała Nr XXXV 199 2017