Przypominamy o obowiązku odśnieżania chodników

Zima na dobre zawitała na teren naszej gminy. Zgodnie z art. 61 pkt. 2 prawa budowlanego, przypominamy o obowiązku odśnieżania dachów przez zarządców obiektów. Zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości o obowiązku utrzymania czystości i porządku wokół posesji, w tym:

  • odśnieżania chodników,
  • usuwania błota pośniegowego.

Za niedopełnienie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, zgodnie z art. 117 Kodeksu Wykroczeń, grozi kara grzywny.