ZGŁASZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA OPAŁ (węgiel, miał i eko-groszek)

W związku z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.10.2022 roku dotyczącym podania liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla w oparciu o  projekt ustawy regulującej dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Zakrzew o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny, miał i eko-groszek, na najbliższy sezon grzewczy.

Powyższe dane pozwolą określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Zakrzew i przyczynią się do odpowiedniego zaplanowania działań w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla dla mieszkańców naszej Gminy.

Informacje dotyczące potrzeb w zakresie ilości węgla (z podaniem asortymentu, adresu gospodarstwa domowego) można zgłaszać w Urzędzie Gminy w Zakrzewie osobiście (Sekretariat. II piętro, p. 17), telefonicznie pod nr 48 6105122 wew. 24 lub e-mailem na adres: wegiel@zakrzew.pl