Informacja dla rodziców uczniów PSP w Zakrzewie

Zwracamy się prośbą  do rodziców uczniów PSP w Zakrzewie o złożenie wniosku
o wydanie Karty Gminnej na trasie Gulin, Kozia Wola, Gulinek, Zakrzewska Wola, Marianowice Zagóry uprawniającej do przewozów autobusem linii 103. Wnioski należy składać do 30 sierpnia 2023 r. w pokoju nr 12 (budynek Urzędu Gminy, wejście od strony Banku Spółdzielczego).

Do wyrobienia wniosku konieczne są dane dziecka (imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania, nr legitymacji, adres e-mail).  

Dyrekcja                                                                       Kierownik

Publicznej Szkoły Podstawowej                                Publicznej Komunikacji Zakrzew

w Zakrzewie