Gmina Zakrzew właścicielem ul. Janiszewskiej

W wyniku podpisania aktu notarialnego Gmina Zakrzew nabyła prawo własności do działki stanowiącej ulicę Janiszewską w Janiszewie. Stronami aktu notarialnego byli Nadleśniczy Nadleśnictwa Radom Jerzy Jacek Karaśkiewicz i Wójt Gminy Zakrzew Leszek Margas. Następnym etapem będzie przygotowanie dokumentacji projektowej budowy niemal dwukilometrowego odcinka drogi.