Informacja Wójta Gminy Zakrzew

Szanowni Mieszkańcy,

Informuję Państwa, że z dniem 1 stycznia 2020 roku rozpoczyna działalność Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakrzewie
(Zakrzew 51a). Przedsiębiorstwo to jest spółką komunalną Gminy Zakrzew. W pierwszym etapie działalności będzie zajmowało się dostarczaniem wody i obsługą sieci kanalizacyjnej.  

W związku z powyższym informujemy Państwa, że w dniach 2, 3 i 4 stycznia 2020 r. zostaną przeprowadzone odczyty liczników poboru wody w całej Gminie przez upoważnionych przedstawicieli Urzędu Gminy. Zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa o umożliwienie sprawnego odczytu liczników. 

Wzór identyfikatora osób odczytujących liczniki