Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 385/2 położonej w obrębie gruntów 0014 Janiszew w miejscowości Janiszew w gminie Zakrzew, powiat radomski, woj. mazowieckie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie <<<pobierz>>>