Uwaga mieszkańcy

W związku z planowanym wystąpieniem przez Urząd Gminy w Zakrzewie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dotacji na usuwanie foli rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z nieruchomości położonych na terenie gminy Zakrzew informuję, że od 26.11.2019 r. do 06.12.2019 r. w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pok. 25, IIp.
przyjmowane będę wnioski mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pok. 25 oraz ze strony
(do pobrania poniżej).

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 48 610 51 14.

Wniosek