Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Zdziechów, w gminie Zakrzew, powiat radomski , województwo mazowieckie  – etap I

Obwieszczenie .pdf

Obwieszczenie .doc