Kolejne środki z budżetu państwa

Gmina Zakrzew otrzymała 12 350 000 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Środki na poprawę standardu i jakości drogowej na terenie Gminy Zakrzew.

W ramach dotacji planuje się budowę dróg w Wacynie, Cerekwi, Zakrzewskiej Woli, Milejowicach, Zdziechowie i Gulinie.