Gmina Zakrzew przekazała kardiomonitory za kwotę 80 tysięcy zł Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu

Rozumiejąc bardzo trudną sytuację w radomskich szpitalach, spowodowaną wprowadzeniem stanu epidemii, władze Gminy Zakrzew podjęły decyzję o wsparciu walki z pandemią. Za pełną akceptacją Radnych Gminy Zakrzew Wójt Gminy Leszek Margas zaproponował dyrekcji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu wsparcie w postaci zakupu sprzętu niezbędnego do ratowania zdrowia i życia pacjentów przebywających w placówce w związku z zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Dyrektor RSS pan Marek Pacyna zwrócił się z prośbą o sfinansowanie zakupu czterech kardiomonitorów o wartości 80 tysięcy zł. Szpital wskazał przedmiot zamówienia, a Gmina Zakrzew zamówiła i sfinansowała zakup sprzętu, który został przekazany szpitalowi w ubiegłym tygodniu i służy osobom chorym na COVID-19.