Rozstrzygnięcie wyboru firmy utylizującej Azbest w 2017r

ROZSTRZYGNIĘCIE  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Na zbiórkę , transport i utylizację wyrobów zawierających azbest o kodzie 17 06 05 *  z terenu Gminy Zakrzew w 2017 roku


Na adres www.zakrzew.pl  wpłynęło  2 oferty

Na wykonawcę wybrano Firmę ECO-TECH Maciej Mączyński ; 00-831 Warszawa ul. Twarda 44/19 , która złożyła najtańszą ofertę za cenę brutto 266,76 zł za zbiórkę, transport i utylizację jednej tony wyrobów zawierających azbest o kodzie 17 06 05 * .

 

Dziękuję za zainteresowane.

Dnia 11 stycznia 2017 rok

Zapisz

Zapisz

Zapisz