Ogłoszenie znak FEIT 6232.azbest.2.2017 z dnia 02.01.2016r

Zakrzew 2017.01.02
URZĄD GMINY ZAKRZEW
26-652 Zakrzew

FEIT 6232.azbest.2.2017

OGŁOSZENIE

URZĄD GMINY W ZAKRZEWIE PROSI O PRZEDSTAWIENIE OFERTY NA
„ZBIÓKĘ , TRANSPORT i UTYLIZACJĘ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
o KODZIE 17 06 05 – płyty eternitowe faliste  „

Odbiór płyt zdeponowanych na paletach i ofoliowane  z miejsc wskazanych na terenie gminy Zakrzew , powiat radomski, województwo mazowieckie
w  2017 roku .

OFERTA WINNA ZAWIERAĆ : cenę brutto za odbiór, transport i utylizację jednej tony wyrobów zawierających  azbest o kodzie 170605 płyty eternitowe faliste .

Ofertę należy przesłać na adres  : gmina@zakrzew.pl

lub na adres Urzędu Gminy Zakrzew ; 26-652 Zakrzew – Zakrzew 51 ,

do dnia 10 stycznia  2017r

INFORMACJE pod telefonem 48-610-51-16 , lub w pokoju Nr 14