Ogłoszenie – Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew

OGŁOSZENIE

Gmina Zakrzew pragnie poinformować, że rozpoczęła prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017 – 2027. Strategia Rozwoju to najważniejszy dokument przygotowywany przez samorząd gminny.

Określa on priorytety i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego prowadzonego na obszarze danej jednostki. Strategia stanowi także odpowiedź na ustawowy wymóg prowadzenia polityki rozwoju w oparciu o strategię (ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; Dz.U. 2016 poz. 383), jak również skuteczną próbę dostosowania działalności gminy do standardów europejskich. Niniejszy dokument strategiczny stanowi również podstawę do opracowania i wdrożenia na terenie gminy projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Bardzo istotnym elementem prac nad przygotowaniem dokumentu jest tzw. partycypacja społeczna, która zapewni wszystkim interesariuszom możliwość uczestnictwa w jego przygotowaniu. Udział mieszkańców będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie Strategii Rozwoju Gminy, a przekazane uwagi i sugestie pozwolą na opracowanie dokumentu zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Zakrzew zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 8 lutego 2017 roku w  Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie o godzinie 10.00.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniu.

Wójt Gminy Zakrzew