Uroczysty Dzień Strażaka w Zakrzewie

W minioną niedzielę 5 maja przy Urzędzie Gminy w Zakrzewie ponad 300 strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z tutejszego terenu  świętowało dzień Floriana.

Poprzedziła je Msza  w intencji ochotników w oprawie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Przytyka. Nie zabrakło znakomitych gości, przybyli  Adam Bielan Wicemarszałek Senatu RP, posłowie  Marek Suski,  Anna Kwiecień, Andrzej Kosztowniak oraz z ramienia Straży Paweł Kępka Rektor  Komendant SG SP Szkoła Główna Straży Pożarnej, Marek Krassowski Komendant Miejski PSP w Radomiu. Podczas uroczystego apelu odznaczani zostali zasłużeni strażacy, a druhowie z OSP w Cerekwi otrzymali zaś  samochód ratownictwa technicznego od Państwowej Straży Pożarnej, dar odebrał Artur Głowacki, naczelnik OSP Cerekiew. Nie zabrakło pokazów akcji akcji ratowniczo gaśniczych, na których debiutowała jednostka z Zakrzewskiej Woli z nowym sprzętem. Na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji  przygotowanych przez strażaków. Czas umilał  koncert zespołu  Humi Accordion Band,  a gwiazdą wieczoru był  Kabaret Kopydłów.

więcej informacji…