Przymrozki wiosenne

Informacja

W związku z wystąpieniem w dniu 8 maja 2019 r. na terenie województwa mazowieckiego przymrozków informuję, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy  Zakrzew, w pokoju nr  25 lub do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy.

Wniosek o oszacowanie szkód należy złożyć w terminie do dnia 31 maja 2019.

Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika.

W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze kilku gmin, w których wystąpiły szkody, wnioski składa się do każdej gminy oddzielnie.

Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Zakrzew, w pokoju nr 25 lub pod numerem telefonu 48 610 51 14.

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć:

  1. Wykaz działek deklarowanych do płatności na bieżący rok;
  2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/ księga stada/paszporty.

                                                                                                                                           Wójt Gminy Zakrzew

                                                                                                                                                 Leszek Margas

WNIOSEK_O_OSZACOWANIE_SZKOD