Raport o stanie gminy Zakrzew za 2018 rok

Nad Raportem o stanie gminy Zakrzew za 2018 rok, przyjętym na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), przeprowadza się debatę.

W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy gminy Zakrzew – maksymalnie 15 osób.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Zakrzew pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołano sesję, podczas której przedstawiany ma być raport, tj. do 11 czerwca 2019 roku do godziny 15.30.

Raport
Zgłoszenie do debaty
Lista poparcia