Konsultacje – organizacje pozarządowe

Przedmiot konsultacji: Program określający zasady współpracy Gminy Zakrzew z organizacjami pożytku publicznego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.


Uwagi i propozycje należy zgłaszać pisemnie do Wójta Gminy Zakrzew na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Programu w pokoju nr 17 lub na adres mailowy gmina@zakrzew.pl

Termin składania uwag – do dnia 14.11.2017 r. do godziny 8.30.

program – ngo POBIERZ