Informacja dot. Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej od 1 października 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia z dniem 1 października 2017 r. (niedziela) o godz. 800 zaprzestaje działalności miejsce udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przy ul. Okulickiego 58/70 w Radomiu.

Jednocześnie informujemy, że od godz. 800 1 października 2017 r. (niedziela) Narodowy Fundusz Zdrowia wskazał następujące lokalizacje udzielania świadczeń w tym zakresie :

  1. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.,

Radom, ul. Aleksandrowicza 5, tel. (48) 361-37-85, (48) 361-37-86, 691-044-340

  1. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu,

Radom, ul. Tochtermana 1, tel. (48) 363-30-23

  1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach, Pionki, ul. Sienkiewicza 29 w Pionkach, tel. (48) 612-42-09, 500-167-539

  2. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży

Iłża, ul. Dr Anki 4, tel. (48) 385-69-64

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej od 01.10.2017 r.

(wyciąg z informacji Delegatury Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Radomiu)

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 1800 do 800 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

• w warunkach ambulatoryjnych,

• w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),

• telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

• nagłego zachorowania;

• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

• gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.