Gmina Zakrzew z dofinansowaniem z NFOŚiGW

W ramach współpracy z NFOŚiGW, Gmina Zakrzew będzie realizować przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i przebudowie PSZOK wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przewidziana została przebudowa placu składowego, budowa garażu dwustanowiskowego, budowa wiaty na sprzęt porządkowy, budowa ogrodzeń terenu, utwardzeń terenu, montaż urządzenia technicznego wagi samochodowej na placu utwardzonym.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 898 062,00 zł, natomiast Gmina Zakrzew uzyska wsparcie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w formie dotacji – 949 031,00 zł oraz pożyczki- 949 031,00 zł. Umowa na realizację tego projektu została oficjalnie podpisana 13 października 2023 roku w siedzibie NFOŚiGW pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, reprezentowanym przez Jarosława Rolińskiego, dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi a Gminą Zakrzew reprezentowaną przez Wójta Leszka Margasa.