Remont drogi gminnej relacji Gulin-Jankowice

W dniu 5 października 2023 r. została podpisana umowa z firmą Budromost-Starachowice na roboty budowlane, których zakończenie przewiduje się na 15 grudnia 2023 r.

Wartość robót: 1 547 911,77 zł

Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 100 042,82 zł

Otwarcie nowej remizy strażackiej w Jaszowicach Kolonii

W dniu 30 września 2023 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowej Strażnicy OSP  w Jaszowicach Kolonii. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele N.M.P Wniebowziętej  w Jarosławicach, po której na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej  w Jaszowicach Kolonii odbył się uroczysty apel. Dowódca uroczystości złożył meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu Pawłowi Tuzinkowi o gotowości do rozpoczęcia uroczystości.

Następnie odbył się przegląd pododdziałów, uroczyste podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego, po czym nastąpiło przywitanie przybyłych na uroczystość gości wśród których byli m.in.: przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, parlamentarzyści, przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi, poczty sztandarowe i przedstawiciele wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zakrzew oraz mieszkańcy. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Zakrzew – Leszek Margas oraz parlamentarzyści. Dokonano uroczystego poświęcenia Strażnicy przez kapelana Prezydenta RP ks. Zbigniewa Krasa. Ponadto wręczono odznaczenia i wyróżnienia dla strażaków. Całość obchodów uświetniał występ orkiestry dętej ze Starej Błotnicy.