Remont drogi gminnej relacji Gulin-Jankowice

W dniu 5 października 2023 r. została podpisana umowa z firmą Budromost-Starachowice na roboty budowlane, których zakończenie przewiduje się na 15 grudnia 2023 r.

Wartość robót: 1 547 911,77 zł

Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 100 042,82 zł