UWAGA! ZMIANA W OBWODACH GŁOSOWANIA

Wójt Gminy Zakrzew przypomina wyborcom miejscowości:

–  Zakrzewska Wola i Marianowice,  że został utworzony nowy obwód głosowania
      nr 10 w Świetlicy Wiejskiej w Zakrzewskiej Woli

     oraz

Mleczkowa, że został utworzony nowy obwód głosowania nr 9 w Szkole
    Podstawowej w Mleczkowie

            W związku z powyższym mieszkańcy wyżej wskazanych miejscowości , którzy chcą zagłosować w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku muszą udać się do w/w lokali wyborczych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 11 września 2023 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach komisji:

Obwieszczenie