Nowy Sekretarz Gminy Zakrzew

Od 01 lutego 2022 roku  stanowisko Sekretarza Gminy Zakrzew objęła Pani Bernadeta Domińczak, która do tej pory pełniła funkcję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Pani Bernadeta Domińczak jest doświadczonym i odpowiedzialnym urzędnikiem. Spełnia niezbędne wymagania kwalifikacje do zatrudnienia w urzędzie na stanowisku sekretarza gminy.

Ponadto informuję, że w  związku z objęciem przez Panią Bernadetę Domińczak stanowiska sekretarza gminy, Pani Sylwia Zawisza od dnia 01.02.2022 roku pełni obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie .

Pani Sylwia Zawisza

Paniom składam serdeczne gratulacje, życzę spełnienia zawodowego oraz owocnej pracy dla dobra społeczności lokalnej naszej Gminy.

Wójt Gminy Zakrzew

Leszek Margas