Zawiadomienie o zakończeniu postępowania drogowego

Zawiadamiam strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego
na wniosek :  GMINY ZAKRZEW  

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla planowanego przedsięwzięcia  pod nazwą :

„ PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ RELACJI BIELICHA

na odcinku od km 0+000 do  km 1+1580

 położonym na działkach o nr ew. 238/1,239/2,239/10,239/11, 345,346/1,157  

obręb 0001 Bielicha  w miejscowości BIELICHAw gminie Zakrzew , powiat radomski , woj. mazowieckie

Zawiadomienie pdf

Zawiadomienie doc