Rekrutacja do przedszkoli i klas I

Informuję, że rekrutacja do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się w następujących terminach:

przedszkola

klasy I

Informacje na temat rekrutacji można uzyskać w placówkach oświatowych.

1 września 2022 roku  planowane jest uruchomienie Punktu Przedszkolnego w Gulinie. Zapraszam do składania deklaracji korzystania przez dzieci z wychowania przedszkolnego w tym Punkcie. Deklaracje są niezobowiązujące, będą służyć wyłącznie zaplanowaniu pracy oddziału. Rekrutacja do Punktu odbędzie się w późniejszym terminie.

Informacji udziela Małgorzata Musiałek pod numerem telefonu 48 610 51 15, oswiata@zakrzew.pl