Ogłoszenie o kolejnym naborze wniosków na zakup węgla

Informuję, że Gmina Zakrzew przystąpiła do realizacji zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych na kolejny okres realizacji od dnia 01.01.2023 roku do 30.04.2023 roku. Wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Zakrzewie od dnia 16.01.2023 roku .  Szczegółowe informacje znajdują się  w instrukcji.

UWAGA!!! Wnioski złożone w Urzędzie Gminy w Zakrzewie do dnia 31.12.2022 roku będą rozpatrywane
w pierwszej kolejności.

W załączeniu wniosek o zakup oraz instrukcja postępowania.

                                                                       Sekretarz Gminy
Bernadeta Domińczak

Instrukcja

Instrukcja .pdf

Wniosek

Wniosek .pdf