Komunikat dotyczący pochodzenia węgla sprzedawanego przez Gminę Zakrzew

Gmina Zakrzew przystąpiła do realizacji zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych na kolejny okres realizacji od dnia 01. 01. 2023 roku do 30. 04. 2023 roku.

Umowa z  Polską Grupą Górniczą S.A. ul. Powstańców 30, 40-039  KATOWICE nadal obowiązuje. Gmina odbiera węgiel bezpośrednio z kopalni  zgodnie z przedstawioną przez Polską Grupę Górniczą S.A. ofertą.  

Nowa oferta jaką otrzymaliśmy  zawiera następujący asortyment:

  1. KWK Piast- Ziemowit ruch Ziemowit– Orzech i Kostka
  2. KWK Wesoła – Orzech i Kostka
  3. KWK Wesoła-  Groszek II

Gmina sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po 2000 zł  (w cenę wliczony jest zakup węgla z kopalni, transport bezpośrednio z kopalni do miejsca składowania tj. Wacyn ul. Przytycka 130, dystrybucja, wydawanie i transport do mieszkańców Gminy Zakrzew).  Informujemy, że zgodnie z art. 5 ust 3 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w cenie o której mowa powyżej tj. 2000 zł, gmina nie miała obowiązku zapewnienia transportu węgla z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Jednak mając na uwadze dobro mieszkańców taki transport został uwzględniony w powyższej cenie.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie można uzyskać w Urzędzie Gminy (parter, pokój obok wejścia do budynku) lub pod nr telefonu 48 610 51 22 w. 42 w godzinach pracy urzędu.

Sekretarz Gminy
                                                                                         Bernadeta Domińczak

Uwaga mieszkańcy

Urząd Gminy w Zakrzewie informuje, iż jest możliwość składania wniosków przez mieszkańców Gminy na usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w terminie
do 20.01.2023 r. w siedzibie Gminy.

Wniosek można składać w siedzibie  Gminy, pok. 215, IIp.

Środki na powyższy cel są ograniczone, zatem decyduje kolejność złożonych wniosków. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 48 610 51 14 wew.29

Wniosek

  Wójt Gminy Zakrzew

                                                                           Leszek Margas

Budżet 2023

W dniu 29.12.2022 Rada Gminy w Zakrzewie podjęła Uchwałę w sprawie budżetu na 2023 r.

Dochody                                            80.514.581 zł

               – bieżące                             57.070.827 zł

                – majątkowe                      23.443.754 zł

Wydatki                                             83.514.581 zł

                – bieżące                            51.284.840 zł

                – majątkowe                      32.229.741 zł    

Rozchody                                             4.007.044 zł

Przychody na pokrycie deficytu  3.000.000 zł

Inwestycje w zakresie dróg

Rozbudowa drogi gminnej w Dąbrówce Nagórnej ul. Kościelna – 4.000.000 zł

/ śr. własne 824.014                                       RFRD 3.175.986 /             (936 mb)

Rozbudowa dr. Mleczków – Cerekiew (567 mb)              

Remont dr. Zdziechów – Cerekiew (2.080 mb)                 

Remont dr. Milejowice ul. Słoneczna (735 mb)               

Remont dr. Zakrzew Kolonia (850 mb)                                

Remont dr. Zakrzewska Wola (1.050 mb)                                          

Remont dr. Gulinek – Kozia Wola (1.730 mb)                   

Łącznie – 7.948 mb            Wartość – 10.175.013 zł

Inwestycje służące poprawie jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców

Budowa SUW w Jaszowicach    

łączne koszty finansowe inwestycji         9.764.900 zł       w tym 2023 r.    – 5.000.000 zł   

Budowa remizy OSP Jaszowice Kolonia                         

łączne koszty finansowe inwestycji         2.000.000 zł       w tym 2023 r.    – 1.700.000 zł   

Zakup autobusów elektrycznych                            

łączne koszty finansowe inwestycji       12.786.096 zł

Zadania realizowane w pozostałym zakresie

Oświata i wychowanie                          27.151.000 zł

Pomoc Społeczna                                      1.672.965 zł