Budżet 2023

W dniu 29.12.2022 Rada Gminy w Zakrzewie podjęła Uchwałę w sprawie budżetu na 2023 r.

Dochody                                            80.514.581 zł

               – bieżące                             57.070.827 zł

                – majątkowe                      23.443.754 zł

Wydatki                                             83.514.581 zł

                – bieżące                            51.284.840 zł

                – majątkowe                      32.229.741 zł    

Rozchody                                             4.007.044 zł

Przychody na pokrycie deficytu  3.000.000 zł

Inwestycje w zakresie dróg

Rozbudowa drogi gminnej w Dąbrówce Nagórnej ul. Kościelna – 4.000.000 zł

/ śr. własne 824.014                                       RFRD 3.175.986 /             (936 mb)

Rozbudowa dr. Mleczków – Cerekiew (567 mb)              

Remont dr. Zdziechów – Cerekiew (2.080 mb)                 

Remont dr. Milejowice ul. Słoneczna (735 mb)               

Remont dr. Zakrzew Kolonia (850 mb)                                

Remont dr. Zakrzewska Wola (1.050 mb)                                          

Remont dr. Gulinek – Kozia Wola (1.730 mb)                   

Łącznie – 7.948 mb            Wartość – 10.175.013 zł

Inwestycje służące poprawie jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców

Budowa SUW w Jaszowicach    

łączne koszty finansowe inwestycji         9.764.900 zł       w tym 2023 r.    – 5.000.000 zł   

Budowa remizy OSP Jaszowice Kolonia                         

łączne koszty finansowe inwestycji         2.000.000 zł       w tym 2023 r.    – 1.700.000 zł   

Zakup autobusów elektrycznych                            

łączne koszty finansowe inwestycji       12.786.096 zł

Zadania realizowane w pozostałym zakresie

Oświata i wychowanie                          27.151.000 zł

Pomoc Społeczna                                      1.672.965 zł