Uwaga mieszkańcy

Urząd Gminy w Zakrzewie informuje, iż jest możliwość składania wniosków przez mieszkańców Gminy na usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w terminie
do 20.01.2023 r. w siedzibie Gminy.

Wniosek można składać w siedzibie  Gminy, pok. 215, IIp.

Środki na powyższy cel są ograniczone, zatem decyduje kolejność złożonych wniosków. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 48 610 51 14 wew.29

Wniosek

  Wójt Gminy Zakrzew

                                                                           Leszek Margas